Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Munkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Munkfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1610 17,3% 18,4% 24,5% 39,8% 4,3% 48,8% 51,2% 8,8%  
Munkfors Södra 479 11,3% 27,3% 31,1% 30,3% 4,6% 51,4% 48,6% 11,1%  
Munkfors Västra 918 12,6% 26,6% 29,2% 31,6% 4,0% 54,4% 45,6% 7,1%  
Munkfors 3007 14,9% 22,3% 27,0% 35,7% 4,3% 50,9% 49,1% 8,6%

http://www.val.se