Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Forshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Forshaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Deje 1707 13,4% 26,0% 27,3% 33,3% 4,1% 51,6% 48,4% 4,0%  
Dejefors 1470 16,8% 26,3% 27,6% 29,3% 5,3% 50,1% 49,9% 5,2%  
Forshaga 1941 14,4% 29,5% 20,9% 35,2% 5,4% 48,9% 51,1% 2,8%  
Grossbol 1882 16,6% 34,6% 22,0% 26,7% 6,0% 49,9% 50,1% 5,2%  
Skived 1872 15,9% 33,9% 24,1% 26,1% 6,2% 50,6% 49,4% 2,7%  
Forshaga 8872 15,4% 30,3% 24,1% 30,1% 5,4% 50,2% 49,8% 3,9%

http://www.val.se