Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Grums

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Grums

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Slottsbron 1237 15,4% 28,6% 25,1% 30,9% 4,5% 51,0% 49,0% 3,5%  
Grums Centrala 1023 17,2% 27,1% 28,3% 27,5% 3,6% 49,2% 50,8% 6,7%  
Grums Norra 909 14,0% 26,5% 30,1% 29,4% 4,4% 50,8% 49,2% 4,7%  
Grums Södra 754 19,8% 29,4% 23,6% 27,2% 7,0% 49,7% 50,3% 6,0%  
Grums Västra 1202 16,6% 22,4% 19,2% 41,8% 4,7% 47,3% 52,7% 4,3%  
Segmon 606 11,9% 22,1% 25,6% 40,4% 3,8% 52,5% 47,5% 8,4%  
Slottsbron 988 15,7% 28,3% 25,9% 30,1% 5,3% 51,7% 48,3% 7,0%  
Värmskog 486 12,8% 20,4% 33,3% 33,5% 2,3% 50,4% 49,6% 1,0%  
Grums 7205 15,7% 26,0% 25,8% 32,5% 4,6% 50,2% 49,8% 5,2%

http://www.val.se