Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Årjäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Årjäng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmedal-Karlanda 1176 15,0% 27,2% 30,1% 27,7% 4,8% 52,5% 47,5% 15,6%  
Sillerud 867 15,9% 26,1% 24,7% 33,3% 6,5% 53,7% 46,3% 6,8%  
Töcksfors 2046 15,9% 33,4% 22,7% 28,0% 5,5% 50,5% 49,5% 27,2%  
Årjäng N 1479 17,6% 24,3% 22,8% 35,3% 5,0% 48,1% 51,9% 13,9%  
Årjäng V 1365 14,0% 26,7% 25,3% 33,9% 4,3% 51,3% 48,7% 14,6%  
Årjäng Ö 946 17,2% 27,2% 25,9% 29,7% 6,0% 51,5% 48,5% 11,1%  
Årjäng 7879 15,9% 28,0% 24,9% 31,1% 5,3% 51,0% 49,0% 16,6%

http://www.val.se