Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Sunne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sunne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brobyäng 1027 17,5% 29,3% 18,1% 35,1% 5,8% 45,7% 54,3% 7,0%  
Gräsmark 989 14,2% 20,1% 31,4% 34,3% 3,9% 52,7% 47,3% 8,0%  
Klockaregården 1262 18,9% 25,6% 27,0% 28,4% 6,0% 49,8% 50,2% 6,8%  
Leran 1264 20,4% 24,1% 24,0% 31,5% 5,2% 48,2% 51,8% 4,4%  
Lysvik 1042 13,8% 23,8% 26,7% 35,7% 3,8% 50,9% 49,1% 6,0%  
Rottneros 686 16,9% 27,4% 32,2% 23,5% 4,4% 53,8% 46,2% 4,1%  
Stöpafors 595 12,4% 24,5% 29,7% 33,3% 4,4% 52,1% 47,9% 3,7%  
Södra Borgeby 1204 15,3% 27,3% 32,1% 25,2% 5,1% 52,8% 47,2% 5,4%  
Västra Ämtervik 827 14,5% 27,3% 29,5% 28,7% 5,0% 51,1% 48,9% 5,0%  
Åmberg 1107 19,1% 26,9% 24,4% 29,6% 6,8% 50,4% 49,6% 3,3%  
Östra Ämtervik 637 13,2% 22,1% 31,6% 33,1% 3,9% 52,1% 47,9% 3,9%  
Sunne 10640 16,4% 25,4% 27,4% 30,7% 5,1% 50,6% 49,4% 5,4%

http://www.val.se