Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Karlstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Karlstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alster norr 1515 11,7% 32,4% 31,2% 24,8% 4,9% 51,6% 48,4% 2,4%  
Alster söder 808 11,3% 37,7% 25,2% 25,7% 6,3% 52,5% 47,5% 1,0%  
Bellevue-Bergvik 1676 14,7% 36,6% 26,8% 21,9% 3,7% 52,3% 47,7% 2,0%  
Edsvalla 1074 17,0% 29,7% 30,4% 22,9% 5,3% 52,3% 47,7% 7,9%  
Färjestad 1580 22,0% 30,3% 25,8% 21,9% 4,9% 49,7% 50,3% 3,1%  
Färjestad-Rud 1577 20,5% 24,5% 20,4% 34,6% 5,2% 46,2% 53,8% 3,2%  
Grava 1229 13,5% 35,1% 27,2% 24,2% 5,5% 52,4% 47,6% 2,2%  
Gruvlyckan 1508 21,7% 31,9% 20,2% 26,2% 5,8% 48,0% 52,0% 10,8%  
Haga 1634 28,7% 23,3% 18,9% 29,1% 4,8% 47,9% 52,1% 2,4%  
Hagalund 1647 11,1% 31,0% 26,2% 31,7% 5,4% 47,9% 52,1% 3,0%  
Herrhagen 1 1497 34,3% 26,3% 16,0% 23,3% 5,6% 47,4% 52,6% 2,6%  
Herrhagen 2 1568 26,7% 23,4% 21,9% 28,1% 4,5% 49,0% 51,0% 3,5%  
Herrhagen 3 1553 35,1% 33,7% 16,5% 14,7% 5,7% 47,3% 52,7% 3,6%  
Hultsberg 1520 10,8% 30,3% 27,1% 31,8% 5,3% 50,9% 49,1% 2,1%  
Klara 1332 26,6% 24,2% 23,4% 25,8% 5,3% 48,6% 51,4% 2,9%  
Kronoparken centrum 1172 54,1% 27,3% 9,0% 9,6% 13,3% 52,9% 47,1% 11,9%  
Kronoparken söder 1404 36,0% 34,5% 15,7% 13,7% 6,6% 50,2% 49,8% 11,9%  
Kronoparken väst 1443 48,8% 26,7% 14,8% 9,8% 16,1% 51,1% 48,9% 8,9%  
Kronoparken öst 1151 37,3% 29,1% 16,6% 17,0% 8,9% 49,3% 50,7% 9,8%  
Kroppkärr 1369 12,2% 31,3% 29,1% 27,5% 6,6% 50,3% 49,7% 1,3%  
Kvarnberget 1550 21,2% 27,7% 20,6% 30,5% 3,5% 44,9% 55,1% 2,9%  
Lorensberg 1211 13,5% 33,3% 28,1% 25,2% 6,6% 48,7% 51,3% 1,7%  
Marieberg-Sommaro 1473 26,6% 33,1% 21,7% 18,7% 5,8% 49,2% 50,8% 2,4%  
Molkom 1435 15,7% 27,1% 23,1% 34,1% 4,8% 48,6% 51,4% 5,8%  
Norrstrand centrum 1198 24,0% 26,9% 19,1% 30,0% 5,4% 45,8% 54,2% 2,6%  
Norrstrand norr 1413 32,2% 24,8% 21,5% 21,5% 5,4% 49,0% 51,0% 2,2%  
Norrstrand-Sjöstad 1355 24,3% 23,8% 23,5% 28,4% 3,9% 46,6% 53,4% 4,4%  
Norrstrand söder 1068 16,5% 20,2% 18,4% 44,9% 3,5% 39,1% 60,9% 2,2%  
Nyed 1639 13,0% 28,2% 31,2% 27,5% 4,1% 53,5% 46,5% 3,9%  
Orrholmen 1399 15,7% 27,6% 19,5% 37,2% 4,0% 47,0% 53,0% 4,8%  
Romstad-Strand 1486 21,7% 33,1% 26,6% 18,6% 6,8% 49,2% 50,8% 3,0%  
Rud norr 1440 26,7% 36,8% 18,6% 17,9% 6,0% 47,6% 52,4% 10,7%  
Rud söder 1469 20,8% 22,7% 18,4% 38,1% 4,3% 44,6% 55,4% 5,9%  
Råtorp söder 1153 13,5% 39,1% 20,3% 27,1% 3,8% 48,1% 51,9% 2,2%  
Råtorp-Älvåker 1329 15,8% 35,8% 27,8% 20,5% 7,3% 50,6% 49,4% 1,4%  
Skattkärr 1315 14,4% 36,8% 21,4% 27,5% 5,2% 49,0% 51,0% 2,2%  
Skåre 971 14,9% 36,8% 21,2% 27,1% 5,5% 46,9% 53,1% 1,6%  
Soldattorpet 1294 11,6% 43,9% 25,8% 18,7% 5,3% 49,4% 50,6% 1,9%  
Stockfallet 1281 15,2% 46,2% 20,7% 17,9% 5,0% 49,8% 50,2% 1,9%  
Stodene 1580 12,5% 38,8% 24,0% 24,7% 8,1% 51,4% 48,6% 1,1%  
Sundsta 1142 23,2% 24,8% 23,6% 28,4% 5,3% 48,6% 51,4% 2,5%  
Tingvalla 1409 28,7% 25,5% 19,2% 26,6% 5,4% 49,3% 50,7% 5,2%  
Tingvallastaden 1418 34,9% 21,9% 20,7% 22,5% 5,9% 50,3% 49,7% 3,3%  
Torrmestad-Lamberget 1216 27,9% 29,4% 23,3% 19,4% 4,9% 52,1% 47,9% 4,3%  
Tullholmsviken 1735 35,2% 21,2% 21,6% 22,0% 6,0% 51,4% 48,6% 4,0%  
Universitetet 1298 32,9% 23,3% 19,3% 24,5% 13,0% 50,8% 49,2% 4,6%  
Viken 1466 21,1% 22,4% 17,9% 38,5% 3,3% 43,0% 57,0% 2,5%  
Vålberg 1526 14,6% 28,4% 26,3% 30,7% 4,8% 51,0% 49,0% 5,4%  
Vålberg-Nor 1509 15,8% 28,8% 25,3% 30,0% 5,3% 53,3% 46,7% 5,8%  
Våxnäs norr 1367 23,7% 34,8% 21,2% 20,3% 5,5% 48,4% 51,6% 10,4%  
Våxnäs söder 1303 18,6% 24,3% 19,7% 37,5% 3,7% 45,1% 54,9% 6,7%  
Väse 1604 14,3% 29,4% 26,4% 30,0% 4,8% 51,7% 48,3% 2,4%  
Östra Fågelvik 927 13,3% 35,8% 27,8% 23,1% 5,4% 53,8% 46,2% 1,7%  
Karlstad 73236 22,2% 29,8% 22,4% 25,6% 5,8% 49,2% 50,8% 4,2%

http://www.val.se