Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Kristinehamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kristinehamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björneborg 929 11,7% 25,7% 26,3% 36,3% 3,9% 52,3% 47,7% 12,7%  
Broängen-Stenfallet 1350 16,2% 23,6% 23,0% 37,3% 4,6% 50,1% 49,9% 4,9%  
Bäckhammar-Nybble 1115 10,9% 24,8% 27,4% 37,0% 3,5% 51,9% 48,1% 5,9%  
Djurgården 777 9,5% 25,1% 26,5% 38,9% 3,3% 50,6% 49,4% 6,3%  
Enserud 660 13,5% 21,4% 18,2% 47,0% 4,2% 44,5% 55,5% 6,8%  
Fältet-Landa 1231 18,2% 31,4% 27,7% 22,7% 7,4% 49,9% 50,1% 4,5%  
Innerstaden 1484 18,0% 22,2% 17,9% 41,9% 4,5% 43,1% 56,9% 11,1%  
Kurlanda-Skäringsbol 917 23,7% 30,0% 26,0% 20,4% 6,2% 52,1% 47,9% 5,9%  
Malmen 995 25,1% 29,1% 22,2% 23,5% 5,2% 52,8% 47,2% 11,5%  
Rudskoga 546 13,7% 21,2% 30,0% 35,0% 4,4% 48,5% 51,5% 3,1%  
Sanna 897 18,2% 21,6% 23,1% 37,1% 4,1% 48,4% 51,6% 7,7%  
Stenstaliden-Sandfallet 1471 16,5% 26,0% 23,6% 33,9% 5,6% 49,4% 50,6% 3,8%  
Strand-Ålkärr 1147 13,6% 30,9% 25,5% 30,0% 4,2% 48,3% 51,7% 2,6%  
Södermalm-Smedby 1249 15,5% 25,5% 28,9% 30,0% 5,2% 49,1% 50,9% 4,0%  
Varnum 1506 10,9% 25,6% 29,1% 34,5% 3,7% 52,3% 47,7% 1,6%  
Villastaden-Marielund 1386 15,7% 27,5% 27,5% 29,3% 4,9% 49,4% 50,6% 2,4%  
Ölme 1111 13,4% 28,4% 28,4% 29,8% 4,6% 52,6% 47,4% 2,8%  
Östermalm 696 13,4% 30,5% 22,6% 33,6% 4,6% 49,1% 50,9% 0,9%  
Kristinehamn 19467 15,5% 26,2% 25,2% 33,0% 4,7% 49,7% 50,3% 5,4%

http://www.val.se