Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Filipstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Filipstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattfors 365 10,7% 25,8% 27,9% 35,6% 3,0% 53,7% 46,3% 3,6%  
Filipstads Norra Kalhyttan-Storbron 1473 16,4% 23,7% 25,1% 34,8% 5,8% 50,1% 49,9% 5,8%  
Filipstads Södra 1327 20,9% 28,9% 23,3% 26,9% 6,7% 51,2% 48,8% 9,3%  
Filipstads Västra-Centrum 1304 23,5% 21,5% 17,8% 37,3% 6,4% 47,8% 52,2% 13,1%  
Filipstads Östra 1251 13,9% 27,3% 25,5% 33,3% 5,0% 50,2% 49,8% 7,0%  
Kroppa 758 9,2% 23,1% 24,9% 42,7% 2,9% 53,2% 46,8% 8,7%  
Långban-Gåsborn 338 13,9% 17,2% 31,4% 37,6% 2,7% 51,8% 48,2% 4,7%  
Nordmark 315 12,7% 24,8% 34,3% 28,3% 4,8% 50,8% 49,2% 11,1%  
Persberg 355 11,0% 21,7% 27,3% 40,0% 3,9% 53,8% 46,2% 5,6%  
Rämmen 859 11,8% 21,4% 24,2% 42,6% 5,1% 52,9% 47,1% 7,6%  
Filipstad 8345 16,0% 24,2% 24,4% 35,4% 5,2% 50,9% 49,1% 8,2%

http://www.val.se