Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Hagfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hagfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 1886 12,5% 22,0% 28,7% 36,8% 4,3% 51,3% 48,7% 7,1%  
Hagfors Centrum 1766 21,1% 20,6% 24,1% 34,3% 6,4% 49,9% 50,1% 4,1%  
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1608 11,6% 25,4% 28,7% 34,3% 4,5% 52,4% 47,6% 7,0%  
Hagfors Östra 1366 13,6% 25,1% 26,5% 34,8% 4,2% 51,4% 48,6% 6,4%  
Råda-Höje 1574 11,8% 21,2% 30,6% 36,5% 3,6% 51,7% 48,3% 10,5%  
Sunnemo-Uddeholm 1499 10,7% 22,3% 29,7% 37,3% 3,8% 51,4% 48,6% 8,5%  
Hagfors 9699 13,7% 22,7% 28,0% 35,7% 4,5% 51,3% 48,7% 7,2%

http://www.val.se