Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Arvika

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Agneteberg Arvika 1951 20,1% 31,2% 24,0% 24,7% 5,9% 49,5% 50,5% 6,4%  
Degerängen Arvika 1097 23,4% 31,6% 25,2% 19,8% 7,5% 51,2% 48,8% 6,2%  
Dottevik Arvika 1212 18,1% 27,4% 24,4% 30,1% 5,1% 49,3% 50,7% 10,9%  
Edane-Mangskog-Vikene 2098 12,3% 27,6% 26,9% 33,2% 4,4% 50,6% 49,4% 3,6%  
Glava 820 9,9% 22,2% 30,7% 37,2% 3,9% 52,1% 47,9% 11,6%  
Gunnarskog-Bogen 1634 15,5% 22,0% 28,2% 34,3% 4,5% 52,6% 47,4% 6,1%  
Haga Arvika 1049 18,5% 25,3% 22,5% 33,7% 6,5% 44,6% 55,4% 5,7%  
Jössefors Arvika 1012 13,2% 32,3% 28,1% 26,4% 4,5% 54,2% 45,8% 6,6%  
Minneberg Arvika 1243 23,0% 27,4% 21,6% 28,1% 5,2% 46,8% 53,2% 7,2%  
Rosendal Arvika 1057 16,9% 28,2% 27,6% 27,2% 6,1% 49,9% 50,1% 3,7%  
Solberga Arvika 1745 18,3% 20,3% 15,2% 46,1% 3,8% 43,8% 56,2% 7,0%  
Solvik Arvika 1271 11,9% 30,8% 25,7% 31,5% 4,4% 51,8% 48,2% 2,9%  
Stavnäs-Högerud 1128 11,3% 29,2% 26,5% 33,0% 3,4% 52,1% 47,9% 5,1%  
Styckåsen Arvika 1225 17,9% 23,8% 17,6% 40,7% 4,3% 43,1% 56,9% 7,6%  
Taserud Arvika 972 11,6% 34,5% 21,1% 32,8% 5,6% 50,1% 49,9% 4,4%  
Älgå-Ny 1328 12,6% 27,1% 28,5% 31,8% 4,6% 51,4% 48,6% 5,0%  
Arvika 20842 16,1% 27,3% 24,4% 32,2% 4,9% 49,5% 50,5% 6,1%

http://www.val.se