Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - kommun Säffle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Säffle

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1807 16,9% 26,6% 29,8% 26,7% 5,2% 51,5% 48,5% 4,0%  
Höglunda 1670 12,6% 25,5% 24,6% 37,2% 4,8% 51,5% 48,5% 13,4%  
Nysäter 1111 13,1% 22,1% 24,9% 40,0% 3,7% 50,3% 49,7% 4,4%  
Svaneholm 843 13,2% 22,5% 26,6% 37,7% 3,1% 51,5% 48,5% 8,2%  
Tegnér 1756 16,2% 25,2% 24,0% 34,6% 4,9% 48,7% 51,3% 4,4%  
Tingvalla 2024 17,6% 24,9% 24,2% 33,3% 6,0% 47,3% 52,7% 6,7%  
Trätälja 1251 20,5% 24,9% 20,0% 34,7% 5,5% 47,4% 52,6% 12,5%  
Värmlandsnäs Norra 1042 15,4% 24,5% 27,2% 33,0% 4,6% 52,9% 47,1% 3,8%  
Värmlandsnäs Södra 801 13,4% 25,7% 28,6% 32,3% 4,2% 53,4% 46,6% 3,7%  
Säffle 12305 15,7% 24,9% 25,4% 34,0% 4,9% 50,1% 49,9% 6,9%

http://www.val.se