Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - kommun Borlänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Borlänge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergslagsbyn 1369 14,8% 31,1% 27,7% 26,4% 6,6% 51,9% 48,1% 2,1%  
Bullermyren 1705 28,0% 32,3% 17,2% 22,4% 7,6% 51,4% 48,6% 20,1%  
Centrum - Mjälga 1584 21,8% 31,5% 26,6% 20,1% 5,6% 50,8% 49,2% 4,0%  
Domnarvet V 1797 18,3% 36,5% 26,2% 19,0% 5,0% 51,1% 48,9% 5,0%  
Domnarvet Ö 1289 12,9% 30,3% 25,7% 31,1% 4,5% 49,4% 50,6% 2,1%  
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1575 11,4% 32,8% 22,5% 33,3% 5,1% 49,9% 50,1% 1,8%  
Gylletäppan 1495 17,3% 28,4% 24,9% 29,4% 4,0% 48,4% 51,6% 1,6%  
Gylle - Åselby 1461 15,4% 31,3% 27,7% 25,7% 5,2% 51,0% 49,0% 1,8%  
Hagalund N 1513 34,0% 30,7% 18,4% 16,9% 5,8% 51,6% 48,4% 13,5%  
Hagalund V 1857 30,7% 25,8% 17,2% 26,2% 5,8% 49,6% 50,4% 3,9%  
Hagalund Ö - Ringen 1487 23,0% 20,6% 18,9% 37,5% 3,7% 48,4% 51,6% 4,0%  
Hushagen - Forssa 1564 24,1% 25,1% 21,7% 29,0% 4,2% 48,5% 51,5% 2,2%  
Jakobsgårdarna 1954 27,7% 33,5% 18,7% 20,1% 10,5% 49,5% 50,5% 13,6%  
Kvarnsveden V 2362 15,0% 30,2% 24,8% 30,0% 5,1% 49,1% 50,9% 1,5%  
Kvarnsveden Ö 1432 16,1% 25,2% 27,0% 31,6% 5,2% 50,1% 49,9% 2,9%  
Kyrkbygden - Söder Tuna 2018 15,7% 25,5% 27,3% 31,5% 5,1% 49,8% 50,2% 2,2%  
Mats Knuts - Nygårdarna 1212 15,7% 34,7% 27,8% 21,8% 5,1% 49,5% 50,5% 1,5%  
Norr Amsberg 1172 14,8% 29,5% 28,3% 27,4% 4,1% 53,9% 46,1% 2,3%  
Ornäs 1391 13,3% 32,4% 28,6% 25,7% 4,9% 52,2% 47,8% 1,7%  
Skräddarbacken 1317 15,7% 35,5% 25,2% 23,6% 4,6% 50,1% 49,9% 2,1%  
Tjärna Ängar - Paradiset 2133 27,3% 33,8% 17,2% 21,6% 8,7% 53,4% 46,6% 27,3%  
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1387 21,0% 34,8% 22,4% 21,8% 8,5% 50,0% 50,0% 17,3%  
Torsång 1219 11,0% 33,3% 26,4% 29,3% 4,4% 51,7% 48,3% 0,8%  
Väster Tuna - Idkerberget 1416 14,9% 28,3% 28,8% 28,0% 4,8% 53,2% 46,8% 1,6%  
Östermalm 1865 28,6% 27,0% 21,0% 23,5% 5,7% 48,8% 51,2% 5,9%  
Borlänge 39574 20,1% 30,3% 23,6% 26,0% 5,7% 50,5% 49,5% 6,2%

http://www.val.se