Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Grebbestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Grebbestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grebbestad 2052 15,8% 24,0% 26,1% 34,1% 4,6% 49,3% 50,7% 5,4%  
Summa 2052 15,8% 24,0% 26,1% 34,1% 4,6% 49,3% 50,7% 5,4%

http://www.val.se