Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Tanum-Lur

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tanum-Lur

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tanum-Lur 1208 10,3% 27,3% 25,3% 37,1% 3,1% 51,6% 48,4% 6,8%  
Summa 1208 10,3% 27,3% 25,3% 37,1% 3,1% 51,6% 48,4% 6,8%

http://www.val.se