Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Bullaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bullaren

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1201 16,1% 24,6% 26,8% 32,5% 4,6% 52,2% 47,8% 6,3%  
Summa 1201 16,1% 24,6% 26,8% 32,5% 4,6% 52,2% 47,8% 6,3%

http://www.val.se