Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Kville-Rabbalshede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kville-Rabbalshede

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kville-Rabbalshede 1313 15,4% 28,0% 25,4% 31,3% 4,7% 53,3% 46,7% 3,8%  
Summa 1313 15,4% 28,0% 25,4% 31,3% 4,7% 53,3% 46,7% 3,8%

http://www.val.se