Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Fjällbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fjällbacka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjällbacka 1168 11,3% 22,8% 24,9% 41,0% 3,3% 49,9% 50,1% 5,4%  
Summa 1168 11,3% 22,8% 24,9% 41,0% 3,3% 49,9% 50,1% 5,4%

http://www.val.se