Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Vara Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vara Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Västra 1940 18,8% 28,2% 22,4% 30,6% 4,8% 48,8% 51,2% 2,9%  
Summa 1940 18,8% 28,2% 22,4% 30,6% 4,8% 48,8% 51,2% 2,9%

http://www.val.se