Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Arentorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Arentorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1302 12,6% 29,5% 30,4% 27,5% 4,3% 52,2% 47,8% 3,7%  
Summa 1302 12,6% 29,5% 30,4% 27,5% 4,3% 52,2% 47,8% 3,7%

http://www.val.se