Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Vedum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vedum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vedum 1692 17,1% 28,8% 26,8% 27,2% 5,0% 52,7% 47,3% 5,2%  
Summa 1692 17,1% 28,8% 26,8% 27,2% 5,0% 52,7% 47,3% 5,2%

http://www.val.se