Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - valdistrikt Larv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Larv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Larv 1088 15,0% 29,5% 27,2% 28,3% 3,2% 52,6% 47,4% 3,5%  
Summa 1088 15,0% 29,5% 27,2% 28,3% 3,2% 52,6% 47,4% 3,5%

http://www.val.se