Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - valdistrikt Filipstads Västra-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Filipstads Västra-Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Filipstads Västra-Centrum 1304 23,5% 21,5% 17,8% 37,3% 6,4% 47,8% 52,2% 13,1%  
Summa 1304 23,5% 21,5% 17,8% 37,3% 6,4% 47,8% 52,2% 13,1%

http://www.val.se