Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 1886 12,5% 22,0% 28,7% 36,8% 4,3% 51,3% 48,7% 7,1%  
Summa 1886 12,5% 22,0% 28,7% 36,8% 4,3% 51,3% 48,7% 7,1%

http://www.val.se