Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - valdistrikt Hagfors Norra-Gustav Adolf

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagfors Norra-Gustav Adolf

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1608 11,6% 25,4% 28,7% 34,3% 4,5% 52,4% 47,6% 7,0%  
Summa 1608 11,6% 25,4% 28,7% 34,3% 4,5% 52,4% 47,6% 7,0%

http://www.val.se