Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - valdistrikt Råda-Höje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råda-Höje

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råda-Höje 1574 11,8% 21,2% 30,6% 36,5% 3,6% 51,7% 48,3% 10,5%  
Summa 1574 11,8% 21,2% 30,6% 36,5% 3,6% 51,7% 48,3% 10,5%

http://www.val.se