Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnemo-Uddeholm 1499 10,7% 22,3% 29,7% 37,3% 3,8% 51,4% 48,6% 8,5%  
Summa 1499 10,7% 22,3% 29,7% 37,3% 3,8% 51,4% 48,6% 8,5%

http://www.val.se