Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Bergslagsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergslagsbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergslagsbyn 1369 14,8% 31,1% 27,7% 26,4% 6,6% 51,9% 48,1% 2,1%  
Summa 1369 14,8% 31,1% 27,7% 26,4% 6,6% 51,9% 48,1% 2,1%

http://www.val.se