Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Bullermyren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bullermyren

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullermyren 1705 28,0% 32,3% 17,2% 22,4% 7,6% 51,4% 48,6% 20,1%  
Summa 1705 28,0% 32,3% 17,2% 22,4% 7,6% 51,4% 48,6% 20,1%

http://www.val.se