Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Hagalund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagalund N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund N 1513 34,0% 30,7% 18,4% 16,9% 5,8% 51,6% 48,4% 13,5%  
Summa 1513 34,0% 30,7% 18,4% 16,9% 5,8% 51,6% 48,4% 13,5%

http://www.val.se