Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagalund V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund V 1857 30,7% 25,8% 17,2% 26,2% 5,8% 49,6% 50,4% 3,9%  
Summa 1857 30,7% 25,8% 17,2% 26,2% 5,8% 49,6% 50,4% 3,9%

http://www.val.se