Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Hagalund Ö - Ringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagalund Ö - Ringen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund Ö - Ringen 1487 23,0% 20,6% 18,9% 37,5% 3,7% 48,4% 51,6% 4,0%  
Summa 1487 23,0% 20,6% 18,9% 37,5% 3,7% 48,4% 51,6% 4,0%

http://www.val.se