Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Jakobsgårdarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jakobsgårdarna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jakobsgårdarna 1954 27,7% 33,5% 18,7% 20,1% 10,5% 49,5% 50,5% 13,6%  
Summa 1954 27,7% 33,5% 18,7% 20,1% 10,5% 49,5% 50,5% 13,6%

http://www.val.se