Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnsveden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnsveden Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnsveden Ö 1432 16,1% 25,2% 27,0% 31,6% 5,2% 50,1% 49,9% 2,9%  
Summa 1432 16,1% 25,2% 27,0% 31,6% 5,2% 50,1% 49,9% 2,9%

http://www.val.se