Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Mats Knuts - Nygårdarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mats Knuts - Nygårdarna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mats Knuts - Nygårdarna 1212 15,7% 34,7% 27,8% 21,8% 5,1% 49,5% 50,5% 1,5%  
Summa 1212 15,7% 34,7% 27,8% 21,8% 5,1% 49,5% 50,5% 1,5%

http://www.val.se