Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Norr Amsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norr Amsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norr Amsberg 1172 14,8% 29,5% 28,3% 27,4% 4,1% 53,9% 46,1% 2,3%  
Summa 1172 14,8% 29,5% 28,3% 27,4% 4,1% 53,9% 46,1% 2,3%

http://www.val.se