Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Skräddarbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skräddarbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skräddarbacken 1317 15,7% 35,5% 25,2% 23,6% 4,6% 50,1% 49,9% 2,1%  
Summa 1317 15,7% 35,5% 25,2% 23,6% 4,6% 50,1% 49,9% 2,1%

http://www.val.se