Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Paradiset 2133 27,3% 33,8% 17,2% 21,6% 8,7% 53,4% 46,6% 27,3%  
Summa 2133 27,3% 33,8% 17,2% 21,6% 8,7% 53,4% 46,6% 27,3%

http://www.val.se