Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Tjärna Ängar - Övre Tjärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tjärna Ängar - Övre Tjärna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1387 21,0% 34,8% 22,4% 21,8% 8,5% 50,0% 50,0% 17,3%  
Summa 1387 21,0% 34,8% 22,4% 21,8% 8,5% 50,0% 50,0% 17,3%

http://www.val.se