Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Centrum - Mjälga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum - Mjälga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum - Mjälga 1584 21,8% 31,5% 26,6% 20,1% 5,6% 50,8% 49,2% 4,0%  
Summa 1584 21,8% 31,5% 26,6% 20,1% 5,6% 50,8% 49,2% 4,0%

http://www.val.se