Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Domnarvet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Domnarvet V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet V 1797 18,3% 36,5% 26,2% 19,0% 5,0% 51,1% 48,9% 5,0%  
Summa 1797 18,3% 36,5% 26,2% 19,0% 5,0% 51,1% 48,9% 5,0%

http://www.val.se