Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Domnarvet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Domnarvet Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet Ö 1289 12,9% 30,3% 25,7% 31,1% 4,5% 49,4% 50,6% 2,1%  
Summa 1289 12,9% 30,3% 25,7% 31,1% 4,5% 49,4% 50,6% 2,1%

http://www.val.se