Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Färjegårdarna - Årby - Hytting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Färjegårdarna - Årby - Hytting

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1575 11,4% 32,8% 22,5% 33,3% 5,1% 49,9% 50,1% 1,8%  
Summa 1575 11,4% 32,8% 22,5% 33,3% 5,1% 49,9% 50,1% 1,8%

http://www.val.se