Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Gylletäppan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gylletäppan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylletäppan 1495 17,3% 28,4% 24,9% 29,4% 4,0% 48,4% 51,6% 1,6%  
Summa 1495 17,3% 28,4% 24,9% 29,4% 4,0% 48,4% 51,6% 1,6%

http://www.val.se