Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Gylle - Åselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gylle - Åselby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle - Åselby 1461 15,4% 31,3% 27,7% 25,7% 5,2% 51,0% 49,0% 1,8%  
Summa 1461 15,4% 31,3% 27,7% 25,7% 5,2% 51,0% 49,0% 1,8%

http://www.val.se