Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Hushagen - Forssa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hushagen - Forssa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hushagen - Forssa 1564 24,1% 25,1% 21,7% 29,0% 4,2% 48,5% 51,5% 2,2%  
Summa 1564 24,1% 25,1% 21,7% 29,0% 4,2% 48,5% 51,5% 2,2%

http://www.val.se