Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbygden - Söder Tuna 2018 15,7% 25,5% 27,3% 31,5% 5,1% 49,8% 50,2% 2,2%  
Summa 2018 15,7% 25,5% 27,3% 31,5% 5,1% 49,8% 50,2% 2,2%

http://www.val.se