Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Ornäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ornäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ornäs 1391 13,3% 32,4% 28,6% 25,7% 4,9% 52,2% 47,8% 1,7%  
Summa 1391 13,3% 32,4% 28,6% 25,7% 4,9% 52,2% 47,8% 1,7%

http://www.val.se