Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Torsång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Torsång

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsång 1219 11,0% 33,3% 26,4% 29,3% 4,4% 51,7% 48,3% 0,8%  
Summa 1219 11,0% 33,3% 26,4% 29,3% 4,4% 51,7% 48,3% 0,8%

http://www.val.se