Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster Tuna - Idkerberget 1416 14,9% 28,3% 28,8% 28,0% 4,8% 53,2% 46,8% 1,6%  
Summa 1416 14,9% 28,3% 28,8% 28,0% 4,8% 53,2% 46,8% 1,6%

http://www.val.se