Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - valdistrikt Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1865 28,6% 27,0% 21,0% 23,5% 5,7% 48,8% 51,2% 5,9%  
Summa 1865 28,6% 27,0% 21,0% 23,5% 5,7% 48,8% 51,2% 5,9%

http://www.val.se